Manual Wheel Lock 1300


MANUAL WHEEL LOCK 1300 är en enklare variant av storsäljaren GWL 2300. Den skapar en lika säker miljö men denna fordonslåsning sker istället manuellt.
Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken

Produktspecifikation

Läs RITE HITES produktbroschyr för en mer djupgående beksrivning av produkten.