Global Wheel Lock

Manual Wheel Lock

Trailer Stand 2000

Safe T SignalSäkerhet

Vi på Opening Mälardalen har ett starkt fokus på säkerhetsprodukter. Som generalagent för Rite Hite i Sverige kan vi erbjuda en mängd olika säkerhetslösningar. Med Rite Hites cutting edge produkter kan du och dina anställda få en trygg arbetsmiljö och minimera skaderisker. Vill du veta mer om hur vi kan göra er arbetsplats säkrare?

Kontakta oss

Dok Guardian

Portable Safety Zone

Span Guard