Eliminator Gapmaster


ELIMINATOR GAPMASTER är föregångaren till Eclipse. Den tätar fortfarande väldigt bra och är dessutom mer anpassningsbar för olika fordonshöjder. 36 månaders kundnöjdhetsgaranti tillkommer. Vi erbjuder kostnadsfri energianalys och besparingskalkyl.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om Gapmastern och dess egenskaper.

Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken.

Produktspecifikation

Läs produktbroschyren för en mer djupgående beksrivning av produkten.