Barrier Glider


BARRIER GLIDER är det självklara valet när isolering är av högsta prioritet. I och med sina höga isoleringskapacitet lämpar sig den här frysporten bäst när det är stora temperaturskillnader mellan de rum som porten ska isolera. Andra förderlar med Barrier Glidern är att den öppnar sig i sidled vilket gör att man kan åka igenom snabbare, den är öppen en kort tid samt att risken för flaskhalsar i ert flöde minskar. Samt dess flexibla paneler klarar upprepade påkörningar om olyckan är framme!

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper!


Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken

Produktspecifikation

Läs RITE HITES produktbroschyr för en mer djupgående beksrivning av produkten.